Terms and conditions

Nederlands

Ondernemingsgegevens

www.tokomanis.be

info@tokomanis.be

Hanamiko bv

Xavier Buissetstraat 47

BE – 1800 Vilvoorde

+32 485 22 35 49

BTW BE0766543290

 Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van www.tokomanis.be, een domeinnaam in handen van Hanamiko bv, gevestigd te Vilvoorde, Xavier Buissetstraat 47 BTW BE0766543290, (hierna ‘Tokomanis.be’ genaamd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Tokomanis.be houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Tokomanis.be aanvaard zijn.

 Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW

Indien leverings-, reservatie-of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Kortingsbonnen: op regelde tijdstippen geeft Tokomanis kortingscodes uit. Deze codes geven een korting in percentage op het totaalbedrag of een vast bedrag in korting. 1 klant mag een bepaalde code slechts 1 maal gebruiken. Misbruik zal leiden tot annulatie en terugbetaling van de bestellingen.

 Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tokomanis.be niet. Tokomanis.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tokomanis.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. De producten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tokomanis.be. Tokomanis.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Via Bancontact, IDeal, Sepa Overschrijving, Sofort (met tussenkomst van betaalprovider Mollie)
  • Via overschrijving na ontvangst factuur. Je bestelling wordt 7 dagen gereserveerd in afwachting van je betaling, daarna hebben wij het recht om de bestelling te annuleren.
  • Cash bij afhaling

Ongeacht de betaalwijze, heeft u steeds de mogelijkheid om een factuur aan te vragen. Voor verkopen aan proffessionele klanten, gelieve ons te contacteren in plaats van via de website te bestellen.

Tokomanis.be is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Voor leveringen in andere landen, gelieve ons te contacteren.

De levering gebeurt door BPOST (enkel België) of Mondial Relay. Voor sommige landen bieden we levering via DPD aan. Bij de Klant thuis of in een afhaalpunt naar keuze. De Klant maakt zelf de keuze tussen vervoerder en bezorgwijze in het bestelproces. De kost van de verschillende opties worden daarbij ook aangegeven. De prijs van levering komt altijd bovenop de kost van de aangekochte producten.

Indien de Klant niet wenst te betalen voor levering is er de keuze om af gratis af te halen op het adres van Tokomanis.be te Vilvoorde. Het tijdstip van afhaling zal na bestelling per e-mail of telefoon afgesproken worden.

We verzenden de producten – na ontvangst van uw betaling, zo snel mogelijk. We zijn niet aansprakelijk in geval van vertragingen door de bezorger.

Als de bestelling binnen de 30 dagen niet werd geleverd, ontvang je een terugbetaling van de bestelling binnen de 10 dagen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Tokomanis.be

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Tokomanis.be was geboden.

 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tokomanis.be

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tokomanis.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 Voeding

  • Voor de voeding geld het herroepingsrecht niet en dit om volgende reden(en):
    Het betreft levering van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben
  • Levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om de gezondheid te beschermen en omwille van hygiëne.

7.2 Niet voeding

Om de Koper de kans te geven een product te beoordelen zoals in de winkel heeft de Koper het recht om van zijn aankoop af te zien binnen de 14 dagen, zonder boete en zonder opgave van motief. Je mag het product in dat geval wel slechts behandelen en uitpakken in de mate die nodig is om het product te inspecteren.

De producten dienen onbeschadigd teruggestuurd te worden naar volgend adres: Hanamiko bv – Xavier Buissetstraat 47 – 1800 Vilvoorde. U dient ons binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk via post of e-mail op de hoogte te brengen van deze beslissing en vervolgens de producten, binnen de 14 dagen, retourneren.

U ontvangt na aanmelding van retour binnen de 14 dagen een terugbetaling. De terugbetaling zal wel pas doorgevoerd worden als wij de producten in goede staat hebben ontvangen. Deze terugbetaling is, in het geval dat de volledige bestelling werd teruggestuurd, ook inclusief de leveringskosten. De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als waar oorspronkelijk mee werd betaald.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn ten laste van de Koper.

 Artikel 8: Garantie

Indien een product niet overeenkomt met een besteld product of als het product niet in goede staat is, heeft u het recht op vervanging of terugbetaling. Neem hiervoor contact met ons op binnen de 24u na ontvangst van de bestelling via mail: info@tokomanis.be

 Artikel 9: Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 Artikel 10: Klantendienst

Indien je vragen hebt over de producten of er iets misgelopen is bij de bestelling of de levering, aarzel zeker niet om ons te contacteren! Klachten dienen ons wel te bereiken binnen de 24u na het ontvangen van de bestelling. Wij proberen dan zo snel mogelijk te antwoorden en een goede oplossing te zoeken.

De klantendienst van Tokomanis.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485 22 35 49, via e-mail op info@tokomanis.be.

 Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Tokomanis.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling (enkel Tokomanis.be, onze IT specialist en ingeval van verzending ook de koerierdienst hebben inzage in deze gegevens).

Wij zullen uw gegevens ook in onze database opnemen voor toekomstige promotionele mailings. U heeft na ontvangst van deze mails steeds de mogelijkheid om daarvoor uit te schrijven mocht u die niet verder willen ontvangen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Tokomanis.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Artikel 12: Aantasting geldigheid -niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Tokomanis.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment gewijzigd worden. Bij het plaatsen van de bestelling zullen de Algemene voorwaarden gelden zoals ze waren op het moment dat de verkoop tot stand is gekomen. Elke bestelling die geplaatst word na het wijzigen of aanvullen van de algemene voorwaarden houd een aanvaarding in van deze nieuwe aangevulde voorwaarden.

 Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 Artikel 15: Toepasselijk recht -Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Tokomanis.be zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Tokomanis.be kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Français

Données de l’entreprise

www.tokomanis.be // www.tokomanis.fr

info@tokomanis.be

Hanamiko bv

Xavier Buissetstraat 47

BE – 1800 Vilvoorde

+32 485 22 35 49

TVA BE0766543290

 Article 1 : Dispositions générales

Le site web de commerce électronique www.tokomanis.be // www.tokomanis.fr , un nom de domaine appartenant à Hanamiko bv, établie à Vilvorde, Xavier Buissetstraat 47 TVA BE0766543290, (ci-après dénommée “Tokomanis.be”) offre à ses clients la possibilité d’acheter les produits de sa boutique en ligne.

Les présentes conditions générales (“Conditions générales”) s’appliquent à toute commande passée par un visiteur de ce site de commerce électronique (“Client”). Le fait de passer commande sur la boutique en ligne de Tokomanis.be // Tokomanis.fr implique que le Client a pris connaissance des présentes conditions générales de vente et qu’il en accepte expressément l’application, à l’exclusion de toutes autres conditions. Toute condition supplémentaire du client est exclue, sauf si elle a été préalablement acceptée par Tokomanis.be par écrit.

 Article 2 : Prix

Tous les prix sont en EURO, TVA comprise.

Si des frais de livraison, de réservation ou administratifs sont facturés, ils seront mentionnés séparément. Le prix mentionné ne concerne que les articles décrits mot à mot. Les photos d’accompagnement sont destinées à la décoration et peuvent contenir des éléments qui ne sont pas inclus dans le prix.

Bons de réduction : Tokomanis émet régulièrement des codes de réduction. Ces codes donnent une réduction en pourcentage sur le montant total ou un montant fixe de réduction. Un client n’est autorisé a utiliser un certain code qu’une seule fois. Une utilisation abusive entraînera l’annulation et le remboursement des commandes.

 Article 3 : Offre

Bien que le catalogue en ligne et le site web de commerce électronique aient été élaborés avec le plus grand soin, il est toujours possible que les informations soient incomplètes, contiennent des erreurs matérielles ou ne soient pas à jour. Les erreurs manifestes ou les erreurs dans l’offre ne lient pas Tokomanis.be / Tokomanis.fr. En ce qui concerne l’exactitude et l’exhaustivité des informations proposées, Tokomanis.be / Tokomanis.fr n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Tokomanis.be / Tokomanis.fr ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs matérielles, des fautes d’impression ou des erreurs d’impression. Si le client a des questions spécifiques concernant par exemple les produits, la disponibilité, le délai ou le mode de livraison, nous lui demandons de nous contacter à l’avance. L’offre est valable jusqu’à épuisement des stocks et peut être modifiée ou retirée par Tokomanis.be / Tokomanis.fr à tout moment. Tokomanis.be / Tokomanis.fr ne peut être tenu pour responsable de l’indisponibilité d’un produit.

 Article 4 : Achats en ligne

Le client a le choix entre les modes de paiement suivants :

Par le biais de Bancontact / IDeal / Virement SEPA / Sofort (avec l’intervention du prestataire de paiement Mollie).

Par virement bancaire après réception de la facture. Votre commande sera réservée pendant 7 jours en attendant votre paiement, après quoi nous avons le droit d’annuler la commande.

Paiement au cash au moment de l’enlèvement.

Quel que soit le mode de paiement, vous avez toujours la possibilité de demander une facture. Pour les ventes aux clients professionnels, veuillez nous contacter plutôt que de passer commande sur le site web.

Tokomanis.be / Tokomanis.fr est en droit de refuser une commande (par écrit), suite à un manquement grave du client par rapport à la commande ou à toute autre commande ou accord impliquant le client.

 Article 5 : Livraison et exécution de l’accord

Les articles commandés via cette boutique en ligne sont livrés en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg ou au Pays bas. Pour les livraisons dans d’autres pays, veuillez nous contacter.

La livraison en Belgique est effectuée par BPOST ou Mondial Relay, au domicile du client ou à un point de collecte de son choix. Le client choisit le transporteur et le mode de livraison dans le processus de commande. Le coût des différentes options est également indiqué. Le prix de la livraison est toujours en sus du coût des produits achetés.

La livraison en France est effectuée  par Mondial Relay à un point de collecte de son choix. Le prix de la livraison est toujours en sus du coût des produits achetés.

Si le client ne souhaite pas payer la livraison, il a le choix de venir chercher sa commande gratuitement à l’adresse de Tokomanis.be / Tokomanis.fr à Vilvoorde, Belgique. L’heure de ramassage sera convenue après avoir passé la commande par courriel ou par téléphone.

Nous expédierons les produits – après réception de votre paiement – dans les plus brefs délais. Nous ne sommes pas responsables en cas de retard de la part de la société de livraison.

Si la commande n’a pas été livrée dans les 30 jours, vous recevrez un remboursement de la commande dans les 10 jours.

Tout dommage visible et/ou toute déficience qualitative d’un article ou tout autre défaut de livraison doit être immédiatement signalé à Tokomanis.be / Tokomanis.fr par le client.

Le risque de perte ou de dommage est transféré au client dès que celui-ci (ou un tiers désigné par lui, qui n’est pas le transporteur) a reçu la possession matérielle des marchandises.

Toutefois, le risque est déjà transféré au Client au moment de la livraison au transporteur, si le transporteur a été chargé par le Client de transporter les marchandises et que ce choix n’a pas été proposé par Tokomanis.be / Tokomanis.fr.

 Article 6 : Réserve de propriété

Les articles livrés restent la propriété exclusive de Tokomanis.be / Tokomanis.fr jusqu’au moment du paiement complet par le client.

Le Client s’engage à signaler la réserve de propriété de Tokomanis.be / Tokomanis.fr à tout tiers, par exemple à toute personne qui viendrait saisir les articles non encore payés.

 Article 7 : Droit de rétractation

7.1 Alimentation

Pour les denrées alimentaires, le droit de rétractation ne s’applique pas, pour la ou les raison(s) suivante(s)

Elle concerne la livraison de marchandises ayant une durée de conservation limitée

Livraison de marchandises scellées qui ne peuvent être retournées pour des raisons de protection de la santé et d’hygiène.

7.2 Produits non alimentaires

Afin de donner à l’acheteur la possibilité d’évaluer un produit comme dans le magasin, l’acheteur a le droit de renoncer à son achat dans les 14 jours, sans pénalité et sans donner de raison. Dans ce cas, le produit ne peut être manipulé et déballé que dans la mesure nécessaire à l’inspection du produit.

Les produits doivent être retournés non endommagés à l’adresse suivante : Marlinda – Xavier Buissetstraat 47 – 1800 Vilvoorde – Belgique. Vous devez nous informer de cette décision par écrit, par courrier ou par e-mail, puis renvoyer les produits dans les 14 jours suivant la réception de la commande.

Après notification du retour, vous recevrez dans les 14 jours un remboursement. Le remboursement ne sera effectué que si nous avons reçu les produits en bon état. Ce remboursement comprendra également, en cas de retour de la commande complète, les frais de livraison. Le remboursement sera effectué avec le même moyen de paiement qui a été utilisé pour effectuer le paiement initial.

Les frais de retour des produits sont à la charge de l’acheteur.

 Article 8 : Garantie

Si un produit ne correspond pas au produit que vous avez commandé ou si le produit n’est pas en bon état, vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement. Veuillez nous contacter dans les 24 heures suivant la réception de la commande par courrier : info@tokomanis.be

 Article 9 : Force majeure

En cas de force majeure, nous ne sommes pas tenus de respecter nos obligations. Dans ce cas, nous pouvons soit suspendre nos obligations pendant la durée de la force majeure, soit dissoudre définitivement la convention.

La force majeure est toute circonstance indépendante de notre volonté qui empêche l’exécution de nos obligations en tout ou en partie. Nous comprenons que ces circonstances incluent les grèves, les incendies, les perturbations commerciales, les pannes d’énergie, les défaillances d’un réseau (de télécommunications) ou d’une connexion ou des systèmes de communication utilisés et/ou l’indisponibilité de notre site web à tout moment, la non livraison ou la livraison tardive de fournisseurs ou d’autres tiers, …

 Article 10 : Service à la clientèle

Si vous avez des questions sur les produits ou si un problème est survenu lors de la commande ou de la livraison, n’hésitez pas à nous contacter ! Les plaintes doivent nous parvenir dans les 24 heures suivant la réception de la commande. Nous essaierons de réagir le plus rapidement possible et de trouver une bonne solution.

Le service clientèle de Tokomanis.be peut être joint au numéro de téléphone +32 485 22 35 49, par courriel à info@tokomanis.be.

 Article 11 : Vie privée

Le responsable du traitement, Tokomanis.be / Tokomanis.fr, respecte la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel que vous nous fournissez ne seront utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de la commande (seul Tokomanis.be / Tokomanis.fr, notre spécialiste informatique et, en cas d’expédition, le courrier ont accès à ces données).

Nous inclurons également vos coordonnées dans notre base de données pour de futurs envois promotionnels. Après avoir reçu ces courriers, vous avez toujours la possibilité de vous désinscrire si vous ne voulez plus les recevoir.

Vous disposez d’un droit légal d’accès et de rectification de vos données personnelles. Sous réserve d’une preuve d’identité (copie de votre carte d’identité), vous pouvez obtenir une demande écrite, datée et signée de communication gratuite de vos données personnelles. Si nécessaire, vous pouvez également demander la correction des données qui sont incorrectes, incomplètes ou non pertinentes.

Le client est responsable de la confidentialité de ses données de connexion et de l’utilisation de son mot de passe. Votre mot de passe est stocké de manière cryptée, Tokomanis.be / Tokomanis.fr n’y a pas accès.

  Article 12 : Invalidité – non renonciation

Si l’une des dispositions des présentes conditions générales est déclarée nulle, illégale ou nulle, cela n’affectera en rien la validité, la légalité et l’applicabilité des autres dispositions. Le fait pour Tokomanis.be de ne pas faire valoir à tout moment l’un des droits énumérés dans les présentes conditions, ou de ne pas exercer l’un de ces droits, ne sera jamais considéré comme une renonciation à cette disposition et n’affectera pas la validité de ces droits.

 Article 13 : Modification des conditions

Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Lors de la passation d’une commande, les conditions générales s’appliquent telles qu’elles étaient au moment de la vente. Toute commande passée après la modification ou le complément des conditions générales de vente implique l’acceptation de ces nouvelles conditions.

 Article 14 : Preuve

Le client accepte que les communications électroniques et les sauvegardes puissent servir de preuve.

 Article 15 : Droit applicable – Juge compétent

Le droit belge est applicable. Les tribunaux du lieu de résidence de Tokomanis.be / Tokomanis.fr sont compétents en cas de litige.

Tokomanis.be / Tokomanis.fr peut également se tourner vers la plateforme ODR

Shipping within Europe

We ship to Belgium, Luxemburg, France, The Netherlands, Germany, Spain, Italy, Poland...

Wide Selection

We have a large selection of Indonesian food, care products any many other in stock

Best Offers

Our prices are competitive and we offer regular promotional campaigns

Secure Payments

Pay through payment provider Mollie with one of the selected payment methods or simply pay in cash on pickup

Shopping Cart
Scroll to Top